Novinky

 • Aktualizácia údajov

  28. 1. 2015 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • KARNEVALOVO-PYŽAMOVÁ PÁRTY

   

  KEDY???       ------     30.01.2015

  KDE???     ------    ZŠ s MŠ ORLOV

   

  TOMBOLA              HUDBA       OCENENIE MASIEK

   

   

 • Zápis do 1. ročníka

   

   

          Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Orlov oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis detí do 1.ročníka na školský rok 2015/2016 sa uskutoční 3. februára 2015  /utorok/   v čase od  08,00 do 16,00 hod. v budove ZŠ.

          Podľa § 20 ods. 2 zák. č. 245/2008 Zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť k zápisu deti, ktoré do 31. augusta 2015 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

          K zápisu sa dostaví rodič spolu s dieťaťom. So sebou je potrebné doniesť rodný list dieťaťa a platný preukaz totožnosti zákonného zástupcu dieťaťa .

          Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dostane rodič (zákonný zástupca dieťaťa) písomne na adresu trvalého pobytu alebo osobne po vzájomnej dohode.

   

 • STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

  ZŠ s MŠ Orlov

   

  Vás pozýva na

  stolnotenisový turnaj

   

  o putovný pohár riaditeľky školy

   

  14. 2. 2015 o 10,00 hod.

  Kategória:   muži

   

  Štartovné - 5€          

  Prihlásiť sa do 10.2.2015 v budove ZŠ alebo

  na t.č. 0917665512!!!

   

  Potrebné je priniesť čistú športovú obuv!

 • KOMPARO

 • VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK !!!


   

 • Škola oslavuje!

  16. 9. 2014

 • STOP DROGÁM

  Ako každým rokom, tak aj tohtoročný november sa nesie v znamení boja proti drogám.

  Žiaci sa zúčastnia v priebehu mesiaca viacerých aktivít a podujatí v rámci protidrogovej prevencie.

  Týždeň od 10.11. – 14.11.2014 sme nazvali FAREBNÝ TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM, pri tejto príležitosti sa počas týchto dní žiaci oblečú do určených farieb, čím budú demonštrovať, že každý z nás je pestrý, rozmanitý a krásny bez drog a škodlivých látok.

  Pondelok  -   ružovo  -  modrá

  Utorok      -   bielo     -  čierna

  Streda       -   žlto       -  zelená

  Štvrtok      -  červeno -  biela

  Piatok        -  modro   -  biela

 • 6. 11. 2014

  Do galérie Mesiac úcty k starším boli pridané fotografie.

 • 6. 11. 2014

  Do galérie Zdravoveda boli pridané fotografie.

 • 6. 11. 2014

  Do galérie Výstavka ovocia a zeleniny boli pridané fotografie.

 • Začalo sa s rekonštrukciou telocvične!!!

        Tak sa nám to podarilo!!!

        Konečne sa začalo s opravou vnútorných priestorov telocvične!

        Tešíme sa!!!!

 • NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK UŽ KLOPE NA DVERE!

  28. 8. 2014

  ZŠ s MŠ Orlov Vás srdečne pozýva na slávnostné otvorenie nového školského roka 2014/2015, ktoré sa uskutoční 2.septembra 2014 /utorok/ o 8,30 hod. v budove základnej školy.

 • 14. 5. 2014

  Do galérie DEŇ MATIEK boli pridané fotografie.

 • Krajská súťaž detského hudobného folklóru

 • Zdolali sme svahy Drienice

   

     Žiaci našej školy absolvovali v dňoch 24.-28.2.2014 lyžiarsky výcvik v Drienici v hoteli Javorná. Splnili sme hneď niekoľko cieľov. Žiaci dostali základy lyžovania, iní sa zdokonalili, vypestovali si vzťah k tomuto zimnému športu, strávili týždeň v prírode na vzduchu a tak urobili niečo pre svoje zdravie. Žiaci utužili svoje vzťahy a učitelia ich spoznali aj v inom ako školskom prostredí za lavicami.

          Dominantná časť dňa patrila lyžovaniu, ktoré bolo najprv „trápením“, šliapaním do kopca a strach v očiach, či to zvládnu. Ale neskôr, keď nohy pochopili, čo majú robiť, to bola pohoda, radosť. Postoj lyžiara, nohy stále bližšie a bližšie pri sebe a úsmev na tvári nasvedčovali, že  to dokázali!

               Počas oddychu prišiel rad na hry, zábavu, riešenie zaujímavých logických úloh, filmy, turistiku, plávanie. Celotýždenné bodovanie izieb mnohých motivovalo a zlepšovali sa, niektorí sa vyznali len vo svojom neporiadku a niektorí to zobrali s poriadkom vážne od začiatku, lebo to inak ani nevedia.

     Bol to určite úspešný týždeň a  všetci by sme si to radi zopakovali. Tak opäť o rok!?

 • Oznamujeme rodičom,

  že zápis detí do materskej školy na školský rok 2014/2015

  sa uskutoční od

  15.2. do 15.3. 2014 v čase od 08.00 hod. – do 16.00 hod.

  v priestoroch  materskej školy.

   

  Podmienky prijatia:

  1. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.
  2. Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy.
  3. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
  4. Vyplnená a lekárom potvrdená žiadosť o prijatie do materskej školy.  Žiadosť si môžete vyzdvihnúť v MŠ denne.

   

  Podľa zákona č.245/08 Z. z. o výchove a vzdelávaní riaditeľka školy vydá Rozhodnutie o prijatí, príp. neprijatí na predprimárne vzdelávanie osobne na podpis, do 31.5. 2014.

 • ZŠ s MŠ Orlov Vás pozýva na stolnotenisový turnaj

   

  o putovný pohár  riaditeľky školy

   

  21. a 22. 2. 2014

   

  Kategórie: žiaci, žiačky –  21.2. 2014  od  13.30

          muži, ženy    –  22.2.2014   od  10.00

   

  štartovné- dospelí -5€            

   

  Prihlásiť sa do 15.2.2014 v budove ZŠ alebo

  na t.č. 0917665512!!!

   

  Potrebné je priniesť čistú športovú obuv!

 • 10. 1. 2014

      

            Zápis do 1.ročníka

   

          Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Orlov oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis detí do 1.ročníka na školský rok 2014/2015 sa uskutoční 4. februára 2014  /utorok/   v čase od  08,00 do 16,00 hod. v budove ZŠ.

          Podľa § 20 ods. 2 zák. č. 245/2008 Zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť k zápisu deti, ktoré do 31. augusta 2014 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

          K zápisu sa dostaví rodič spolu s dieťaťom. So sebou je potrebné doniesť rodný list dieťaťa a platný preukaz totožnosti zákonného zástupcu dieťaťa .

          Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dostane rodič (zákonný zástupca dieťaťa) písomne na adresu trvalého pobytu alebo osobne po vzájomnej dohode.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Orlov
  Orlov 5, 065 43 Orlov
 • Základná škola: 052/3810025, 0917 665 512, 0918 790 592
  Materská škola: 0948 975 588
  Školská jedáleň: 0948 528 106
  Zborovňa: 0948 528 109
  PaM: 052/3810026, 0917 665 513

Fotogaléria