Navigácia

 • OZNAM

 • Stolnotenisový turnaj

  ZŠ s MŠ Orlov

  Vás pozýva na

  stolnotenisový turnaj

  o putovný pohár riaditeľky školy

        30. 1. 2016 o 10,00 hod.

   

        

  Prihlásiť sa do 28.1.2016 v budove ZŠ alebo

  na t.č. 0917665512!!!

  štartovné- dospelí -5€     

  Potrebné je priniesť čistú športovú obuv!

 • Aktualizácia údajov

  27. 1. 2016 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Riaditeľské voľno

   

  Riaditeľka školy oznamuje, že na základe odporúčania ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera, podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

                                                                                      p o s k y t u j e

  z prevádzkových dôvodov žiakom  základnej školy riaditeľské voľno dňa 8. januára 2016. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani MŠ, ŠJ a ŠKD.

 • Riaditeľské voľno

   

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Orlov udeľuje žiakom dňa 11.12.2015 /piatok/ riaditeľské voľno podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. /školský zákon/ z prevádzkových dôvodov.  Prevádzka ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ bude zatvorená.

 • BABYSITTING DAY - DEŇ VAROVANIA

  http://files.ibu7.webnode.sk/200000477-7db327eacd/BD-Photo%20cover1.jpg

  Milí rodičia, dňa 10.12.2015 sa koná akcia Babyssiting Day – Deň varovania. Štát poskytuje na vzdelávanie a výchovu Vášho dieťaťa tak malé prostriedky, že to pokryje výdavky iba na jeho stráženie – varovanie. Zajtrajší babysitting  je ale pre každé dieťa málo, preto upozorňujeme na to, že my ho chceme aj vychovávať a vzdelávať. V momentálnych podmienkach to nie je možné. A my sa odmietame ďalej len nečinne prizerať.

 • ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE!

 • 7. 12. 2015

  Do galérie Mikulášska slávnosť boli pridané fotografie.

 • Pozvánka na ZRPŠ

  Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na triedne schôdzky ZRPŠ, ktoré sa uskutočnia 9. decembra 2015 o 14,30 hod. v jednotlivých triedach ZŠ.

  Obsahom schôdzok bude najmä prospech a správanie žiakov, ale i aktuálne otázky školského života.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Orlove podľa ustanovenia § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom školy z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno dňa 16. novembera 2015 /pondelok/.

  MŠ, ŠJ, ŠKD  budú dňa 16.11. 2015 taktiež mimo prevádzky.

  Vyučovanie bude pokračovať 18.11.2015 /streda/ podľa platného rozvrhu.

 • STOP DROGÁM

  Aj tohtoročný november sa nesie v znamení boja proti drogám.

  V rámci protidrogovej prevencie sa žiaci zúčastnia viacerých aktivít a podujatí s protidrogovou tematikou.

  Týždeň od 9.11. - 13.11.2015 sme nazvali FAREBNÝ TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM, žiaci sa počas týchto dní oblečú do určených farieb, čím budú demonštrovať, že každý z nás je pestrý, rozmanitý a krásny bez škodlivých látok.
   

    Pondelok  -   biela   a čierna

    Utorok      -   červená a biela

    Streda      -   oranžová a hnedá

    Štvrtok     -    ružová a modrá

    Piatok         fialová sivá

 • 4. 11. 2015

  Do galérie Mesiac úcty k starším boli pridané fotografie.

 • Celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka

  26. 10. 2015

   

  Dňa 25.11.2015 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T - 2015 z predmetov slovenský jazyk a matematika.

  Bližšie informácie k testovaniu sú zverejnené na stránke: www.nucem.sk

 • 27. 10. 2015

  Jeseň je obdobie, kedy v záhradkách dozrieva rôzne ovocie, zelenina a iné plody. Preto sme sa z nich rozhodli vytvoriť zaujímavé postavičky a výtvory. Pomocnú ruku dali rodičia a mohla vzniknúť takáto krásna výstavka žiakov. Za snahu a  nápady boli žiaci odmenení ovocím.

 • 22. 10. 2015

  Do galérie TITANIC boli pridané fotografie.

 • VÝSTAVA - TITANIC

  Svetová výstava Titanic - Tickets ©Žiaci našej školy sa zúčastnili v Bratislave v dňoch 5.-6. 2015 októbra na svetovej výstave TITANIC. Výstava dokonale a pravdivo zobrazuje historické súvislosti, spoločenskú a politickú situáciu na Slovensku a vo svete na začiatku 20. storočia. Videli sme stovky originálnych artefaktov! Séria exponátov, ktoré boli súčasťou vybavenia lode, kusy nábytku, porcelán a osobné predmety cestujúcich. Vďaka dokonalej rekonštrukcii kajút, strojovne alebo jedálne sme vdýchli atmosféru prepychu a technického pokroku tohto fascinujúceho obdobia.

                     
  Vstúpili sme na palubu TITANICU!!!

  Okrem výstavy sme si pozreli aj historické pamiatky a centrum Bratislavy , budovu NR SR a ďalšie zaujímavosti.

 • 11. 9. 2015

  Do galérie Otvorenie telocvične boli pridané fotografie.

 • V Orlove „ožila“ po 25-tich rokoch telocvičňa!

       Otvorenie šk.r.2015/16 sa v Orlove nieslo v ešte slávnostnejšom duchu, do užívania bola odovzdaná telocvičňa, ktorá nebola funkčnou dlhých 25 rokov.

  Otvorenia sa okrem vedenia školy, pedagógov, žiakov, rodičov a priaznivcov zúčastnil aj pán starosta JUDr. Timočko Peter, otec duchovný PaedDr. Iľko Peter, ktorí sa spolu s riaditeľkou

  školy PhDr. Bibiánou Matiskovou a zástupkyňou školy Mgr. Helenou Matiskovou prihovorili všetkým prítomným.

       Telocvičňa má parametre, ktoré zodpovedajú predpísaným normám, okrem športovej a hracej plochy má sociálne zariadenia, šatne, sprchy, kabinet, sklady a samostatnú plynovú kotolňu.

  Na jej obnovenie a sprevádzkovanie boli použité finančné zdroje zo štátneho rozpočtu a finančné prostriedky z rozpočtu obce Orlov.

      Tento športový stánok bude slúžiť na vyučovanie telesnej a športovej výchovy na základnej škole, krúžkovú činnosť, ale aj športovým klubom a širokej verejnosti.

 • Aktualizácia údajov

  3. 9. 2015 Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Orlov
  Orlov 5, 065 43 Orlov
 • Základná škola: 052/3810025, 0917 665 512, 0918 790 592
  Materská škola: 0948 975 588
  Školská jedáleň: 0948 528 106
  Zborovňa: 0948 528 109
  PaM: 052/3810026, 0917 665 513

Fotogaléria